miejsko-robotniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stosunku do niej, zmiana w jej ocenie. Gdy tradycyjna kultura ludowa w swoim zasadniczym zrębie stała się już raczej przeszłością, gdy przestała być związana z życiem określonej warstwy narodu — chłopów — nabrała ona zupełnie innego znaczenia i zaczęła być inaczej wartościowana. To już nie przejaw zacofania, prymitywizmu itp., jak to dawniej określano. Tradycyjna kultura wsi, podobnie jak folklor miejsko-robotniczy, stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno jako wykwit życia pracującego ludu, jak też zwłaszcza z racji dostrzeżonych w niej walorów estetycznych, widowiskowych i rozrywkowych. Wreszcie kultura ludowa została oficjalnie uznana za piękny przejaw tradycji kultury narodowej. Te więc fakty stały się podstawowym źródłem współczesnego folkloryzmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowska, Halina, Madajczyk, Czesław (oprac.) 1974. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 3, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.