mieloblastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na tle różnych poglądów, jakie przedstawiłem wyżej, praktyczne stanowisko reprezentowane przez naszą Klinikę streszcza się w następującym ujęciu: Brak jest dostatecznego dowodu przemawiającego za związkiem przyczynowym między białaczką mieloblastyczną a gruźlicą, pomimo obserwowanych w klinice koincydencji tej formy białaczki i gruźlicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.