mierzyta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W „Biblii królowej Zofii” występują m.in.: To kość z mych kości Gen 2, 22; Oko za oko, ząb za ząb Ex 21, 24, Deut 19, 21; Podda wam ziemię mlekiem i miodem ciekącą Num 14, 8. W kazaniach z początku XV w.: A jąż miarą mierzyci będziecie, tąż odmierzą wam (Luc 6, 38) R XXIV 749, w tzw. „Ewangeliarzu Zamoyskich” z końca XV w.: Lekarzu uzdrów sam siebie (Luc 4, 23) EwZam 307, w „Rozmyślaniu przemyskim”: Nijeden prorok nie jest przyjęt w jego oćczyźnie (Luc 4, 24) Rozm 252 (dziś: Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju), Nie wiedz lewica twoja, co czyni prawica twoja (Mat 6, 3) Rozm 272, Co widzisz proszek w oce brata twego, a bierma, które w twem oce jest, nie widzisz? (Mat 7, 3) Rozm 282...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.