mieszczańsko-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozczłonkowanie partyjne mniejszości niemieckiej odpowiada analogicznemu ugrupowaniu partyj czeskich. Wszystkie cztery orjentacje polityczne: mieszczańsko-liberalna, agrarna, socjalistyczna i chrześcijańskospołeczna posiadają wyraźne swe odbicie również w obozie niemieckim w Czechosłowacji. Sytuacja w jakiej się znaleźli Niemcy czescy po przewrocie, a mianowicie to, iż z narodu rządzącego, który miał władzę w swych rękach w państwie stali się nagle mniejszością narodową, fakt ten tak silnie oddziaływuje dotychczas na wszystkie stronnictwa niemieckie, iż momenty partyjne i ideowe ustępują w cień przed wyraźnym momentem narodowym, który partje niemieckie zbliża do siebie, a kładzie natomiast przegrodę pomiędzy nie a podobne orjentacje partyjne i ideowe w obozie czeskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.