migdałowoszary

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednoznaczne. Tak np. wskazując na początku, że w granicach państwa austriackiego nie ma zasadniczych kolizji między narodowością polską a ¡niemiecką, dodaje, że M Zeszyt oprawny w tekturę, zapewne dopiero w okresie międzywojennym, składa się z półarkuszy zgiętych w ćwiartki, formatu 15,5 X 20,5 cm. Papier czerpany, z wytwórni holenderskiej, koloru migdałowoszarego, w znaku wodnym prążki poprzeczne gęste, w środku postać niewieścia: Fortuna (?), i napis: VAN DER LEY. Podobny w dziele W. ChurchUl, Watermark» tn Paper in Holland, England, France etc., Amsterdam 1935, nr 193...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.