migmatyt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 428—432. Sum. Rez. 234/520 SZYMAKOWSKA FRANCISZKA: Olistolit migmatytu z dolnej kredy śląskiej z Brzezin (Karpaty Środkowe). „Przegląd Geologiczny” — Warszawa 25:1977 nr 7 s. 391—392. rys. 235/520...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.