migotliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie zagłębiając się w ciemne spody, zapatrzył się w szlaeheckość migotliwie barwną, o śmiałych, poplątanych dziwacznie, wybitnych liniach indywidualizmu, umiłował ją, w nią wcielił całą „swojskość“ nie dostrzegł co spodem nurtuje. Mylił się, lecz szczery był. Czyż on jeden zresztą się mylił?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.