migracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O ile trudnem jest zbadanie stopnia przeobrażenia tematu, lub udoskonalenia formy, rodzaju literackiego, o tyle trudniej — gdy jedna forma przeobraża się w inną, np. baśń lub nowela — w dramat. Trudnem jest również spostrzedz migrację typów i charakterów z jednej literatury do innej — chyba na szerokiej podstawie psychologji narodów. Jeszcze trudniej zbadać stopień wpływu malarstwa na poezję, architektury na rzeźbę, lub odwrotnie, poezji na muzykę i t. p. „mikstury“ wpływów—jak dawniej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korycki, Władysław 1913. Z duchowych wnętrz. Studja krytyczno-literackie, Warszawa : E. Wende i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.