migracyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 'U. migratio/ migracyjnie przysłów, od migracyjny «pod w/glę-Jem migracyjnym, ze względu na migracje»: Zmiany zaludnienia części kuli z.icm‘.k.cj są czę>to w znacznej mierze migracyjnie uwarunkowane. Tyg. Pawsz. 41, l'>49...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kania, Stanisław, Tokarski, Jan 1984. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, War­szawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.