migracyjno-osadniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest to konsekwencja wchłonięcia tego obszaru przez państwo wielkopolskie, dla którego obszar ten był ,,Małą Polską”, gdyż nową, tak samo jak Ukraina stała się dla Moskwy „Małorosją”. Nie mniej wyraźnie jak mapa dialektologiczna odzwierciedla przeszłość mapa antropologiczna. Jej szczegółowe opracowanie wyjaśni niewątpliwie zagadnienie dawnych ruchów migracyjno-osadniczych. Bardzo zachęca do tego rodzaju badań szczegółowych stwierdzenie, iż wioska Podbereźce pod Lwowem (F. Wokroj — 1948), założona przez Władysława Opolczyka na przełomie XIV i XV wieku, zachowała swój śląski skład antropologiczny, jakkolwiek uległa całkowitej kulturalnej i wyznaniowej ukrainizacji, co prawda przy przetrwaniu poczucia swej odrębności w stosunku do chłopów ruskich, autochtonów, z którymi sąsiadowali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.