migracyjno-ustrojowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co można zilustrować konkretną sytuacją rodziny X.: żona z kresowego dworku znała dwie zupy o nazwach: zupa grzybowa, którą jadała na Wigilię, oraz żurek; mąż ze wsi małopolskiej, który używał nazwy biały barszcz i tę właśnie zupę jadał w domu rodzinnym w dzieciństwie na kolację wigilijną; w ich wspólnym domu rodzinnym podawano obie potrawy wigilijne - co roku inną, a w zakresie języka żona zastąpiła wyniesioną z dzieciństwa nazwę żurek nazwą biały barszcz. Procesy migracyjno-ustrojowe stanowią niewątpliwie jedną z przyczyn osłabienia terytorialnie i społecznie zakorzenionej tradycji rodzinnej, a tym samym sprawiły, że część zasobu leksykalnego o regionalnej proweniencji straciła swoje pierwotne umocowanie (między innymi właściwością współczesnego polskiego języka potocznego jest dubletywność leksykalna, która w pewnej mierze wynika z koegzystencji słownictwa różnych odmian polszczyzny, co na ogół umyka uwadze przeciętnego użytkownika w komunikacji zewnętrznej, a bywa uświadamiane w kręgach rodzinnych). Rodziny, których nie dotknęły migracje i re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Handke, Kwiryna 1995. Polski język familijny. Opis zjawiska, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.