migrantka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zalecenie 26, uzupełniające poprzednio omówioną konwencję, dotyczy ochrony kobiet i dziewcząt — migrantek na pokładzie statku. Postuluje ono, aby na statkach przewożących co najmniej 15 emigrantek powierzano je opiece specjalnej inspektorki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rosner, Jan 1967. Międzynarodowa polityka społeczna. Tendencje i rozwiązania, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.