mikołajczykowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gom nowego ustroju. Historycznie walka ta występuje w rozmaitych formach, w zależności od form walki wroga klaso- < wego. W Polsce przeszliśmy przez etap walki zbrojnej z nielegalnym podziemiem reakcyjnym oraz z tak zwaną legalną opozycją mikołajczykowską, wiążącą się najściślej z nielegalnymi bandami. Na. nowym etapie, wróg klasowy rozbity w walce wręcz, niezdolny do otwartych wystąpień chwyta się nowych metod walki: sabotażu gospodarczego, politycznej dywersji, szpiegostwa i współpracy z obcymi wywiadami. Zmie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1950. Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego, wyd. 5 popraw. i uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.