mikołajowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po części artystycznej, dzieci, wychodząc we wzorowym porządku, defilowały przed grupą pracowitych i zapobiegliwych organizatorów imprezy w osobach: kol. kol. Chomickiej Janiny, Skoneckiej Romany, Bajurskiego Jakuba, Wasilewskiego Stanisława i Nowakowskiego Wacława i dziękowały, odbierając mikołajowe podarki, zapakowane w barwne torebki, sporządzone dla nich przez drużynę harcerską i starsze klasy szkoły Nr. 35...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.