mikołowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1656 prepozytem koniecpolskim, w r. 1657 proboszczem kurzelowskim, 29 VIII 1657 Jan Kazimierz zaproponował go papieżowi na opata kanoników reg. lat. w Czerwińsku po Trzebickim. Cz. złożył w r. 1658 probostwo mikołowskie i przeniósł się jako opat do Czerwińska. Nadto był kanonikiem krakowskim i wrocławskim. Umarł w r. 1660 lub 1661, gdyż od r. 1661 prepozytem koniecpolskim jest już Stanisław Cezary...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.