mikołowsko-katowicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wys. maksymalnej 380 m n.p.m. w części pd.-wsch.; 3) Garb Tarnogórski — zbudowany z dolomitów środkowotriasowych (z rudami cynku i ołowiu), osiągający w części zach. 400 m n.p.m. w Górze św. Anny, stanowiącej kulminację wzgórza Chełmu; 4) Płaskowyż Mikołowsko-Katowicki (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) — w podłożu zalegają bogate złoża węgla kamiennego, które dały podstawę do powstania najważniejszego okręgu przemysłowego Polski (Górnośląski Okręg Przemysłowy); warunki naturalne uległy tu dużym przeobrażeniom; 5) Płaskowyż Rybnicki — pd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.