mikolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności praktycznej zyskał tytuł „ojca f. polskiej”. W okresie międzywojennym prace z zakresu f. prowadzone były w katedrze fitopatologii SGGW w Warszawie, której kierownikiem był wybitny mikolog i fitopatolog W. Siemaszko, w katedrach botaniki na wydziałach roln. w Krakowie i Poznaniu oraz w Państw. Instytucie Nauk. Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach i pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.