mikologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) my ukazały się 1960 i 1965. Za granicą badania mikologiczne koncentrują się nie tylko w uczelniach typu akademickiego, lecz także w specjalnych instytutach nauk., niekiedy poświęconych wyłącznie m. W wielu krajach istnieją liczne towarzystwa mikologiczne; przy Polskim Tow. Botanicznym istnieje samodzielna Sekcja Mikologiczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.