mikotanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) spod ziemi. Nieraz natomiast zbliżają się bardzo ostrożnie, kryją się za krzakami i bacznie obserwują wabiącego, który nie zauważywszy kozła odchodzi i dopiero gniewne szczekanie zdradza mu jego obecność. Innego dnia sarny nie reagują wcale na mikotanie. Na wab przychodzą często kozy, które przypuszczają zapewne, że wzywają je koźlęta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoppe, Stanisław 1980. Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych, wyd. drugie, popraw. i uzup., Warszawa : PWRiL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.