mikroakt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) D. nic zawsze można w sposób jednoznaczny określić wartości funkcji pragmatycznej danego mikroaktu; w zdecydowanej większości majq one charakter pośredni i dopuszczalna jest ich różna interpretacja; skrótowość tekstu reklamy i jej językowa ckonomiczność sprawiajq, że jeden mikroakt reklamowy pełni częstokroć dwie lub więcej funkcji pragmatycznych; dlatego też większość z nich można zakwalifikować jako jednostki polifunkcjonalne; powoduje to jednocześnie trudności w ich jednoznacznej klasyfikacji; 22...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Skowronek, Katarzyna 1993. Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.