mikroakumulator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spolaryzowane cząstki rozproszonego elektronowego przewodnika tworzą, podobnie jak połączenia mikroakumulatorów, jedno potężne ogniwo możliwe do zdalnego wykrycia z powierzchni badań (ryc. IV-9). I tak metoda PW oprócz możliwości wykrywania elektrycznie zwartych przewodników, takich samych jak w metodzie pola naturalnego*}, daje jeszcze możliwość wykrywania złóż o budowie rozproszonej, nie stanowiących zwartej masy przewodnika. Ponadto o ile...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.