mikroanalityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stalochem. metody identyfikacji substancji (—*• krystalochemiczna analiza), metodę luminescencyjną oraz jakościową analizę wykonywaną na płytce porcelanowej lub bibule filtracyjnej (—*■ kroplowa analiza). Metody mikroanalityczne stosuje się przede wszystkim w przypadku b. małych próbek; m. znalazła zastosowanie szczególnie w analizie minerałów, substancji wybuchowych i trujących, w radiochemii oraz do badania stopów. Zob. też półmikroanaliza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.