mikroanaliza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobne założenia metodologiczne i filozoficzne przyjmuje J. P. Richard w Littérature et sensation (1954), pracy bliskiej inspiracji Gastona Bachelard i Alberta Béguin. Jest ona dalszym etapem mikroanalizy świadomości pisarza, rozłożonej na doznania i wrażenia, które stanowią „źródło dzieła, a często i jego strukturę”2. Odczytać umiejętnie owo „doświadczenie wrażeń”, ujawnić jego sens znaczeniowy to tyle co „odkryć właściwą perspektywę rzutującą na siebie samego, na życie i na ludzi”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.