mikroanizotropia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — cementacji skały zob. wykładnik potęgowy stopnia porowatości — dyfuzji 72, 675 — dyfuzyjnej siły elektromotorycznej (SEM) 59, 61 — dyfuzyjno-adsorpcyjny SEM 59, 61 — emanowania rudy 709 — geometryczny układu 306 — Hendersona 174, 175, 180 — indukcji 455, 456 — kątowy 596 — łączności 95 — makroanizotropii 352 — mikroanizotropii 352 — nagromadzenia 716, 717 — nasycenia 19-21, 52, 479, 480, 871, 878 krytycznego 53 ogólny 880 skał 850, 867, 872, 874, 877, 880-883 — niejednorodności budowy przekroju 348 — nieodwracalnego zagęszczenia skały 18, 21 — nieściśliwości zob. moduł ściśliwości obję...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.