mikroarkadia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nakże częściej jawi się w kontekście dramatycznych rozważań. Człowiek baroku z wyostrzonym poczuciem swych uwarunkowań, z świadomością czasu, stawiany permanentnie w sytuacji probierczej, skazany na samotną decyzję wyboru między złem a dobrem dostrzegał z całą — tragiczną — jaskrawością zmienność swej osobowości, swych przyzwoleń i negacji. Świat wnętrza przestał być schronieniem przed ślepymi siłami przypadku. Owa „mikroarkadia”, pielęgnowana jeszcze przez poetów renesansu, była właściwie obca twórcom barokowym. Motywy morskie, metaforyka morska symbolizowały ludzkie nieszczęścia, zmaganie się ludzi z przewrotną Fortuną, z przeciwnościami losu, dramat zmienności i przemijania, walkę antynomicznych sił ducha i materii, intelektu i zmysłów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta (red.) 1980. Studia o metaforze. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.