mikrobakteria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiony tu pogląd na naturę wirusów Ber zmienił ostatnio o tyle, że w drugim tomie Mikrobiologii szczegółowej chorób człowieka i zwierząt24) opowiedział się z Szymanowskim zupełnie wyraźnie za życiem wirusów o większych rozmiarach, które D o e r r nazwał mikrobakteriami. Ber waha się tylko razem ze swym współpracownikiem, czy przyznać życie najdrobniejszym wirusom. „O tworach—czytamy w wymienionym tomie Mikrobiologii — których rozmiary wskazują na obecność co najwyżej około 10 cząsteczek białka (podług obliczeń Errery), trudno jest powiedzieć, czy można je uważać za żywe dlatego tylko, że posiadają zdolność samorzutnego namnażania się w odpowiednim środowisku. Istnieje więc dylemat, którego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.