mikroblastomer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dalsze bruzdkowanie przebiega również z kolejnym przyrostem pojedynczych blastomerów. Taki przebieg bruzdkowania udało się prześledzić do stadium 16 blastomerów. Już od stadium 6 blastomerów zaznacza się biegunowość układu komórek potomnych. Komórki pochodzące z makroblastomeru grupują się na jednym biegunie jaja, natomiast pochodzące z mikroblastomeru na drugim. W rezultacie kolejnych podziałów ilość blastomerów osiąga liczbę kilkunastu i w tym okresie cała powierzchnia jaja płodowego składa się z gęsto ułożonych komórek, co w całości przypomina owoc morwy. Z tego względu to stadium rozwojowe nosi nazwę moruli. W tym okresie rozwoju jajo płodowe jest otoczone otoczką przezroczystą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.