mikrodialogowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wybaczą mi czytelnicy, że zrobię skok do artykułu samego Chung-Ying Chenga o dzen. Jak autor słusznie zaznacza na wstępie, dzen ciągle i nieprzerwanie intryguje filozofów Zachodu swoim zwątpieniem w zdolności poznawcze intelektu i słownych wypowiedzi, swoim rozdwojeniem między poważnymi studiami nad buddyzmem a nonsensownymi igraszkami mikrodialogowymi zwanymi koan, wreszcie samą treścią owych koan, urągającą elementarnemu poczuciu logiki i składu. Chiński uczony z Honolulu koncentruje swą uwagę nad owymi koan, stara się wyjaśnić ich przydatność dla mahajanistycznego uświadomienia sobie nicości absolutu oraz uratować ich wyższy logiczny sens. Dla tego doraź...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.