mikrogeografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Następne wnioski dotyczą edukacji regionalnej, która jest wdrażana i realizowana w wielu szkołach, nie z inicjatywy władz rządowych, czy wojewódzkich, ale z inicjatywy nauczycieli i dyrektorów szkół. To szczególnie cenna inicjatywa, bo oddolna. Jest wiele wspaniałych szkół, w których dyrektorzy i nauczyciele z własnej woli i intencji realizują te programy. Sprawą bardzo ważną jest wprowadzenie do szkół wielowymiarowej edukacji regionalnej; mikrogeografii, historii regionu, wiedzy o gwarze i literaturze, wiedzy socjologicznej o społeczności regionalnej, wiedzy o kulturze materialnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Konopelska, Wiesława (red.) 1998. Kongres Kultury na Górnym Śląsku. Katowice, 26-27 września 1998 r., Katowice : Górnośląskie Centrum Kultury
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.