mikroklimatycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ekspozycja siedlisk W pagórkowatych terenach ważnym czynnikiem siedliskowym jest ekspozycja stoku, zorientowanie w stosunku do stron świata, pociągające za sobą różne warunki nasłonecznienia, termiki, wilgotności a tym samym i szaty roślinnej, nieraz na bardzo bliskich od siebie odległościach. Mikroklimatycznie takie miejsca różnią się znacznie od siebie, choć leżą w strefie jednego makroklimatu. Eksponowane na słońce wapienne lub gipsowe ścianki i odkrywki są z reguły ostoją dla form kserotermicznych i południowych, najczęściej kiedy znajdują się w miejscach wysuniętych nieco ku północy, poza normalny zasięg geograficzny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demel, Kazimierz 1967. Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.