mikrokrystalografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nylander W. 112, 121, 143, 145, 148, 171 Obszar atlantycki 212 — kontynentalny 212 — lasów liściastych 212 — śródziemnomorski 212 — środkowoeuropejski 212 Obtuzatowy kwas 138, 152, 169 Ochrolechia 75, 80, 200 — pallescens 169 — parella 224 — tartarea 224 Ochsner F. 219 Odczynniki do mikrokrystalografii 155 Oddychanie 111, 126, 127 Odżywianie mineralne 123, 124 — organiczne 124 Oksydazy 134, 136 Oliwetorowy kwas 138, 153, 160, 167, 169 Omphalodium 196 Opegrapha 185, 205 Opegraphaceae 42, 51,' 52, 173, 174, 185 Opegraphites 205 Oplarium 32 Orcularia 203 Orcynowe kwasy 138, 139 Ornitokoprofilne porosty 124 Oropogon 64, 201 Ostiolum 92, 99, 100, 101, 198 Otoczka plechowa 85, 88—90, 92, 94 96, 97, 98, 190, 198, 203 — właściwa 33, 75, 84, 85, 87—92, 94 96, 98—101, 190, 198 Owocniki biatorowe 88 — lecideowe 88, 95, 97, 190, 191, 194 202, 203 — lekanorowe 88, 90, 92, 94, 95, 191 200, 202, 203 — mazaediowe 88, 99, — pertusariowe 88, 92 — steroforowe 88, 92 — szczelinowate 88, 98 O z e n d a P. 172...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystrek, Jan 1972. Zarys lichenologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.