mikrokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sycznej problematyki i zadań monografii antropologicznej. Mogłyby za takim zarzutem przemawiać różne „języki” i próby ich przekładu występujące tak często w powyższych partiach naszego wywodu. Co do niereprezentatywności wybranych obiektów, to nie musi być ona wadą tak pomyślanego postępowania, może być nawet zaletą, gdyż badamy konkretnych ludzi, ich mikrokulturowe usytuowanie, którego korelaty klasowo-warstwowe należy dopiero wykryć, fzbadać, a nie założyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smolicz, Jerzy Jarosław 1990. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przeł. E. Grabczak-Ryszka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.