mikrolin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stanowią one wierzchołki trójkąta przedstawionego na rycinie 240. Wszystkie skalenie na linii łączącej sanidyn wysokotemperaturowy z hipo-ortoklazem mają symetrię jednoskośną. Struktura ortoklazu maksimum jest maksymalnie uporządkowana; większy stopień uporządkowania nie jest już w układzie jednoskośnym możliwy. Pomiędzy skaleniami potasowymi o symetrii jednoskośnej a mikrolinem maksimum istnieje cała gama faz o strukturach częściowo uporządkowanych o różnej trójskośności. Trójskośność czyli stopień uporządkowania strukturalnego skalenia potasowego o symetrii odbiegającej od prawdziwie jednoskośnej wyrażamy za pomocą wartości A (delta), którą wprowadzili do literatury J. Goldsmith i F. Laves (1954)** nazywając ją „triclinicity” i oznaczając...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.