mikrolingwistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szego typu można by nazwać wyczyszczaniem*. Na tej podstawie wolno nam pomijać wszelkie przejęzyczenia, niedokładności wymowy, zastanawianie się, zacinanie, jąkanie itp. - wszystko, co Chomsky w powyższym cytacie przypisuje czynnikom mikrolingwistycznie nieistotnym: ograniczeniom pamięci, roztargnieniu, przesunięciom uwagi i zainteresowań oraz złemu działaniu mechanizmów fizjologicznych i nerwowych uczestniczących w zachowaniu językowym. Idealizacja tego typu, czyli wyczyszczanie konkretnych wypowiedzi przez pominięcie zjawisk wykonawczych, odróżnia w sposób najbardziej oczywisty i bezsporny umiejętności od wykonawstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.