mikromarketingowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warto tu zwrócić uwagę, że autor klasyfikując modele marketingowe dzieli je na modele makromarketingowe (np. modele strategii konkurencyjnej, modele konstruowane w warunkach niepewności itp.) oraz modele mikromarketingowe (modele dystrybucji, modele cen, modele sprzedaży i reklamy, modele postępowania na rynku itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1981. Marketing, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.