mikrometafora

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Metafora — jak również symbol, o czym poniżej — dotyczyć może pojedynczego pojęcia lub obserwacji (mikrometafora), może jednak obejmować swym zasięgiem całe sekwencje filmu lub nawet jego całość. Taką szeroką metaforą jest np. motyw kanarków w Chciwości Stroheima. Trina, uwięziona w swych drobnomieszczańskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płażewski, Jerzy 1982. Język filmu, wyd. drugie uzup., Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.