mikroodcinek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyjaśnić należy zatem efekt kontrastu. Pierwszy etap tego wyjaśnienia musi polegać na udowodnieniu, że percepcja nie przybiera postaci identycznej kopii lub ścisłego pomiaru, lecz funkcjonuje jak coś w rodzaju pobierania próbki, kiedy to nie ujmuje się wszystkich punktów lub mikroodcinków figury, lecz stosuje się wybór czy też losowe wyciąganie, i wtedy te elementy lub mikroelementy, które zostały szczęśliwie wybrane bądź napotkane, byłyby przecenione w stosunku do pozostałych. Nie wyjaśnia to efektu kontrastu, lecz raczej możliwość zawyżonych ocen, które mogą pojawiać się w sposób systematyczny (termin przecenianie bądź zawyżanie ocen ma, naturalnie, jedynie sens względny)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.