mikrootoczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Selekcję partnerów odbiorców - klientów należy przeprowadzać dokonując analizy: 1) popytu potencjalnych odbiorców (klientów) według ich potrzeb, preferencji, życzeń itd; 2) struktury własnego świadczenia rynkowego, składającego się z wybranych elementów, którymi eksporter (zarówno producent, jak i przedsiębiorstwo handlu zagranicznego) zamierza w określonej kombinacji zaspokoić popyt; 3) własnych możliwości dostosowania się do życzeń i preferencji odbiorcy; 4) własnych celów i możliwości eksportowych wynikających z planu centralnego; 5) innych czynników, przeważnie niekontrolowanych przez eksporterów, a więc sytuacji rynkowej i mikrootoczenia (czyli zmiennych niezależnych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białecki, Klemens, Borowski, Jerzy, Krzymiński A. H. 1980. Marketing w handlu zagranicznym, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.