mikropołożenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) który umożliwia otrzymanie informacji o makroskopowym x, konsystentnych ze stanem rzeczy na poziomie mikroskopowym. W ramach takiego ujęcia nie ma logicznej potrzeby przyporządkowywania mikroobiektom obiektywnych mikropołożeń w danym czasie, a pojęcie indywidualnego ,,mik rozda rżenia“ można 'traktować jako bezpodstawną ekstrapolację do rzeczywistości mikroskopowej, opartą jedynie na intuicji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.