mikroproblem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) należą do najzdolniejszych prozaików tej grupy. Znacznie istotniejsza od dzielących ich różnic jest wspólna im postawa sardonicznego uśmiechu, pesymistycznego humoru i rezygnacji z podejmowania w swej twórczości (mówimy o utworach wydanych u nas, a właśnie tym przeważnie zawdzięczają swą sławę) tzw. problemów zasadniczych. W opowiadaniach Salingera i Cheevera, w dłuższej noweli Rotha rzeczywistość została sprowadzona do mikroproblemów, bardzo prozaicznych nastrojów i perypetii. Jeśli nawet jeden z omawianych autorów twierdzi, że życie w Ameryce współczesnej jest piekłem, a w jakimś sensie o tym mówią utwory wszystkich, to równocześnie każdy z nich dokłada starań, by odebrać temu piekłu grozę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.