mikroskopowo-petrograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poszukiwania te ułatwia fakt, że dla dużego odcinka plagioklazów główne kierunki optyczne <%, fi, y zbliżają się do pewnych wybitnych kierunków krystalograficznych, a niekiedy dokładnie się z nimi zgadzają. Na przykład oligoklazy i andezyny mają <x bardzo bliskie osi krystalograficznej x, a y prawie prostopadłe do (010), wobec czego poszukiwania tak zorientowanych optycznie przekrojów nie są trudne i w praktyce mikroskopowo-petrograficznej zawsze się opłacają. Bardziej wapienne plagioklazy mają silnie skośną orientację, wskutek czego odnalezienie w płytkach cienkich głównych przekrojów jest bardzo trudne i nigdy się nie opłaca. Na wykresie (ryc. 294) przedstawiono cztery pary linii zmienności kątów wygaszania w serii plagioklazowej mające znaczenie praktyczne w petrografii mikroskopowej. Dotyczą one przekrojów prostopadłych do dwusiecznej » i do dwusiecznej y. Przebieg tych linii nie jest korzystny dla całości serii plagioklazowej, co znacznie ogranicza ich użyteczność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.