mikrospis

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tują dane tabeli 1, które m.in. Wskazują, jak zmieniałaby się liczba ludności czynnej zawodowo w rolnictwie, gdyby w latach 1975—1990 nie było żadnej migracji z rolnictwa oraz żadnych zmian współczynników aktywności zawodowej ludności rolniczej, które przyjęto na poziomie wykaj zanym w mikrospisie 1974 r. Ponadto tabela 1 zawiera da1 W rodzinach o mieszanych źródłach utrzymania — źródło utrzymania dzieci przyjmowano z reguły według źródła utrzymania ojca. Jeżeli na przykład ojciec pracował głównie poza rolnictwem, a matka w rolnictwie, to ojca z dziećmi zaliczano z reguły do ludności nierolniczej, a matkę do rolniczej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woś, Augustyn (red.) 1978. Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.