mikrostereografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) waniem. Ze względu na bardziej znany termin jak stereoskopia-stereografia, pozostaję przy tej nomenklaturze, jak również i z tego powodu, że sposób ten wywodzi się ze stereografii. Dla zaznaczenia dużego powiększenia trzeciego wymiaru, proponuję termin, mikrostereografia rentgenowska, inaczej mikrostereoradiografia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.