mikrosytuacyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kacyjnego. Te właśnie zewnętrzne fakty, składniki aktn komunikacyjnego powodujące jego mikrosytuacyjność wywołują też określone tekstowe i systemowe procesy językowe. Wspominałem już, że wiemy o nich sporo, ale powołam się tylko na niektóre, te najbardziej charakterystyczne, mające paralele w różnych językach słowiańskich. W fonologii są to: 1) tendencja do eliminowania re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.