mikroszpat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności, wytrzymałości, przewodnictwa cieplnego, elektr.) lub obniżenia ceny; do napełniania wyrobów gumowych najczęściej używa się sadzy aktywnych i półaktywnych, tlenku cynku aktywnego, kaolinu, węglanu magnezu, litoponu, kredy, talku; do tworzyw sztucznych — azbestu, miki, grafitu, pyłu metalowego, mączki kamiennej, mączki drzewnej, ziemi okrzemkowej, włókien, mat lub tkanin szklanych; do farb, emalii i szpachlówck — szpatu ciężkiego, mikroszpatu, kredy, talku, pumeksu; n. zyskują coraz większe znaczenie w przemyśle gumowym, tworzyw sztucznych, lakierniczym i in., gdyż pozwalają na uzyskanie dużych oszczęd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.