mikrowydarzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wąskim horyzontem czasowym objętym analizą semiologiczną, co może być konsekwencją swoistości tej metody, poniekąd „skazanej” na statyczne ujęcia synchroniczne wybranych momentów z historii; wiele z nich dotyczy konkretnych utworów, postaci, mikrowydarzeń, które w świetle analizy semiotycznej ukazują swoje rzeczywiste znaczenie w „niedziedzicznej pamięci społeczeństwa”. Ale też semiotycy tartuscy nie stronią od ujęć bardziej generalnych, obejmujących dłuższe okresy i całość zjawisk semiotycznych je charakteryzujących. Wówczas co praw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bednarek, Stefan 1995. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław : UWr
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.