milczkowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako pierwszy zgłosił się do pracy w Monopolu inżynier Witold Tomza — agronom rejonowy z powiatu lubelskiego. Wysoki i barczysty mężczyzna, blondyn 0 pociągłej, dużej, indiańsko czerwonawej twarzy 1 skrzywionym nochalu. Jego codziennym strojem są buty i wiatrówka. Milczkowaty, ponury, przydał się od razu Eugeniuszowi, który znał gospodarkę tytoniową w skali ogródkowej samosiejki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wełna, Matylda 1978. Tryby, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.