milicyjno-prokuratorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ustalenie interesujących danych nie może opierać się wyłącznie na sądowej statystyce osób skazanych lub tylko oskarżonych, ponieważ pomijałoby osoby, w stosunku do których prowadzono postępowanie przygotowawcze i po przedstawieniu zarzutów — z różnych względów — umorzono postępowanie. Najlepszym zatem rozwiązaniem będzie oparcie się na statystyce milicyjno-prokuratorskiej, która rejestruje zarówno osoby objęte aktem oskarżenia, jak i osoby, co do których postępowanie karne umorzono...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prusak, Feliks 1973. Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.