milifot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pracownia Geodezyjna; 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne (do 1975) MPGC Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej MPGK Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej MPGKiM Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MPGR Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych (1951-56) pph mikrophot (fr.) — mikrofot (jedn.) n»ph milliphot (fr.) — milifot m.p.h. miles per hour (ang.) — mil na godzinę MPh Master of Phiiosophy (ang.) — magi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paruch, Józef 1992. Słownik skrótów, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.