miligramorównoważnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Twardość wody umownie przyjęto wyrażać w stopniach twardości (stopień ogólnoeuropejski), przy czym jeden stopień twardości oznacza ilość jonów wapnia i magnezu równoważną zawartości 10 mg CaO w jednym litrze wody. Racjonalniej jest podawać twardość wody w ilościach miligramorównoważników (mvali) wapnia i magnezu w litrze wody. Jeden stopień twardości odpowiada 0,3566 mval/l jonów wapnia lub magnezu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.